İklim Krizi Türkiye’deki Taş Mercanları Tehdit Ediyor!

Taş mercanlar yok olma tehlikesi ile karşı karşıya

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi olan Bayram Öztürk, iklim krizinin Türkiye denizlerindeki taş mercanları tehdit ettiğini söyledi. Cladocora caespitosa adı verilen bu nesli tehlike altındaki türün yoğun dağılım gösterdiği Çanakkale Dardanos’ta bilimsel izleme çalışmaları devam ediyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ve Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yürütülen projede, yasa dışı balıkçılık faaliyetleri ve bilinçsiz avlanma nedeniyle zarar gören mercan kolonileri koruma altına alınarak farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Koruma altına alınan alanlar, iklim değişikliğinin etkisiyle ani sıcaklık değişiklikleri yaşayarak beyazlaşmaya başladı. Bu da, taş mercanların ve diğer biyolojik çeşitliliği barındıran türlerin yok olabileceği anlamına geliyor. Öztürk, “Taş mercanları korumak önemlidir, çünkü bu tür birçok canlıyı kendi içinde barındırır. Endemiktir ve TÜDAV tarafından geçen yıl koruma altına alınmıştır. Ancak iklim değişikliği nedeniyle beyazlaşıyorlar. Bu durum diğer canlı türleri için de tehdit oluşturuyor.” dedi.

Doç. Dr. Barış Özalp da, türlerin oluşturduğu habitatların birçok deniz canlısına yuva görevi gördüğüne dikkat çekti ve vatandaşları bölgenin önemine dair bilgilendirdi. Koruma şamandırasına bağlanmaya çalışan küçük veya büyük balıkçıların bile bu türler için tehdit oluşturduğunu söyleyen Özalp, kolluk kuvvetleriyle irtibata geçerek bilgilendirme yapılması gerektiğini belirtti. Akvaryumculuk sektörünün büyük talep gördüğü şu dönemlerde, hassas mercanların korunması için bilinçli davranılması gerektiğinin altını çizdi.