İTÜ, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Sıralaması’nda 58’inci Sırada Yer Aldı

Türk üniversitelerinin ‘sürdürülebilir kalkınma’ başarısı! İTÜ ilk 100’de

Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Sıralaması için 2023 yılının sonuçlarını paylaştı. Bu sıralamada, üniversitelerin 17 dünya sorunu ile ilgili çalışmaları ele alınarak, araştırma, yönetim, sosyal yardım, öğretim düzeyleri ve toplumsal, çevre ve sosyal gelişmeye etkileri ölçümlendi. Türkiye’den toplam 79 üniversite, sıralamada kendine yer bulurken, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ise 58’inci sıraya yerleşti.

İTÜ’e ait bir açıklamada, Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ’nün 250. yılında bu başarının elde edilmesi, gelecek dönemlerde üniversitemizin tüm dünyada öncü bir rol oynayacağının bir göstergesi” ifadelerine yer verdi. THE Baş Bilgi Sorumlusu Phil Baty de sonuçları değerlendirerek “Türk üniversitelerinin genel sıralamada 58’inci sırada olması ve 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nin 15’inde ilk 100’de yer almaları gerçekten harika. Türkiye aynı zamanda en çok üniversiteye sahip ikinci ülke. Bu sonuçlar, hem ülkenin hem de kurumların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne kadar ciddi bir şekilde yaklaştığının açık bir göstergesi” şeklinde konuştu.

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2015 yılında belirlenmişti ve söz konusu hedefler, yoksulluğa son, açlığa son, sağlık, kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilikle altyapı, eşitsizliğin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış-güvenlik ve adalet gibi hedefleri kapsamaktadır.

Sıralamanın birincisi Avustralya Batı Sydney Üniversitesi olurken, ikinci sırada İngiltere’den Manchester Üniversitesi yer aldı. Kanada’daki Queens Üniversitesi ise üçüncü sırada yer buldu. Türkiye’den ise İTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi sıralamada yer alan diğer üniversiteler oldu.