LGS’de Sorulacak Konular ve Beklenen Soru Türleri Hakkında Bilgilendirme Makalesi

Soru yazarlarından LGS tüyoları

Matematikte Üniteler Yenilendi, Hikayeli Sorular Gelecek

Matematik dersinin ağırlıklı olduğu Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için yenilikler yapılıyor. Matematik öğretmeni Hakan Pişkiner, LGS’deki matematik sorularının ünite sayısının 3’e indirildiğini söyledi. Bunun yanı sıra, 2020 yılındaki gibi eleyici soruların matematik dersinden olmasını beklediğini belirtti. Pişkiner, matematik testinde analitik düşünmeyi sağlayan uzun hikayeli, çoklu kazanım içeren soruların geleceğini ifade etti. Ayrıca, zamanı etkili kullanarak sınavda avantaj sağlayabileceğinizi, tarama sistemine sadık kalmanız gerektiğini, doğru bir şekilde deneme sınavları çözmenin önemli olduğunu da ekledi.

Türkçede Kazanımlar Önemli, Noktalama ve Yazım Kurallarına Dikkat

Türkçe dersine yönelik olarak LGS’de gelecek soruların seçici olması bekleniyor. Türkçe öğretmeni Mehmet Vicdan’a göre, kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin etmek; deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirlemek, söz sanatlarını tespit etmek ve geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına katkısını değerlendirmek önemlidir. Ayrıca, metnin ana fikrini belirlemek, çıkarımlarda bulunmak, metin türlerini ayırt etmek, metinlerin olay örgüsünü ve düşünce akışı bütünlüğünü belirlemek, görselleri yorumlamak, medya metinlerini analiz etmek gerekiyor. Vicdan, noktalama işaretlerini doğru kullanmanın yanı sıra, yazım kurallarına uymak, fiilimsilerin cümledeki işlevini belirlemek ve cümlenin ögelerini ayırt etmenin de büyük önem taşıdığını söylüyor.

Fen Bilimlerinde Deney ve Grafik Okuma Soruları Bekleniyor

LGS’deki fen bilimleri sorularının belirleyici öğeleri, deney, hipotez ve grafik okumaları olacak. Fen bilimleri öğretmeni Mehtap Konuk Özgün, birinci üniteden 3 ya da 4 soru geleceğini, bunlardan birisinin grafik sorusu olacağını düşünüyor. İkinci üniteden 5 ya da 6 soru gelebileceğini, kalıtım sorusunun kesinlikle yer alacağına dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra, modifikasyon, mutasyon ve adaptasyon sorularının da çoklu kazanım sorusu olarak gündeme gelebileceğini, biyoteknoloji ve genetik mühendisliği konusundan soru geleceğini belirtiyor. Üçüncü ünitede, ayırt edici güzel soruların geldiğini söyleyen Mehtap Konuk Özgün, katı ve sıvı basıncı ile açık hava basıncından soru gelebileceğini ve bu konudan 4 ya da 5 soru geleceğini tahmin ediyor. Dördüncü ünitede, periyodik cetvelin tarihçesiyle ilgili soruların yanı sıra, asit-baz sorusunun yüksek ihtimalle deney sorusu olarak geleceğine dikkat çekiyor. Konuların deneylerle pekiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Özgün, fen bilimlerinde deney ve günlük hayatta kullanım alanlarının önemine dikkat çekiyor.

Atatürkçü Düşünce Sizlerle Olacak

LGS’deki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi için öğretmen Özlem Şahin Cenik, “Bir Kahraman Doğuyor, Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar ve Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan’a Kadar)” ünitelerinden soruların çıkacağını söylüyor. Özlem Şahin Cenik, özellikle yorum isteyen, uzun paragrafların yer aldığı soruların önem kazanacağına vurgu yapıyor. Ayrıca, Mustafa Kemal’in sözlerinin verilerek hangi vurgu yapıldığının da sorulabileceğine işaret ediyor. Birinci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili haritalı soruların da mümkün olduğunu belirten Özlem Şahin Cenik, öğrencilerin her konuda bilgili olmaları gerektiğine dikkat çekiyor.